Information Center

In the blog section, we provide information about our new products and specialty chemicals for many industry sectors.
Here you will find articles and information from our research. You can also check the wide application range of our products.
Our experts are constantly working to develop new solutions for every industry.

Dezenfeksiyon sonrası kimyasal kalıntı kontrolü için test kitleri

Dezenfeksiyon veya hijyen işlemi sonrası, dezenfektanların/temizleyicilerin kalıntılarının tespiti önemlidir.

Dezenfeksiyon veya hijyen işlemi sonrası, dezenfektanların/temizleyicilerin kalıntılarının tespiti önemlidir.

Genel olarak kullanılan dezenfektanlar veya dezenfeksiyon / hijyen için kullanılan kimyasallar işlem sonrası yüzeyde, makine içinde, veya dezenfekte edilen yerde kalmaktadır.

Bu kalıntılar ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

Kullanılan dezenfektanların yapısına göre bırakabilecekleri kirlilikler ve bu kirlilikler için kullanılabilir test kitlerimiz;

Anyonik deterjan içeren dezenfektanlar;

Anyonik yüzey aktif madde içeren (LAS, diğer sülfonatlar ve sülfat esterleri gibi) dezenfektanların kalıntısını tespit için kullanılabilir test kiti.

Kolorimetriktir. Kalıntı varlığında test tüpünde faz ayrımı oluşur. Deterjan kalıntısı varlığında tüpteki alfın rengi, üst fazdan koyu mavi renk alır. 

Bu test kiti ile 15 ppm ve üzeri tüm kirlilikler tespit edilir. Renk şiddeti konsantrasyona bağlıdır.  

Online Satış; Deterjan Kalıntısı Test Kiti - Anyonik Deterjanlar 

 

Hipoklorit esaslı dezenfektanlar;

Hipoklorit bazlı dezenfektanlar ile yapılan işlemler sonrası proseste hipoklorit kalıp kalmadığı, kalıntı miktarı ölçülebilir.

Hipoklorit bazlı dezenfektanların aktif madde miktarını ölçmek için kullanılabilir. 

Hipoklorit kalıntısı, sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Online Satış: Hipoklorit Kalıntı Test Kiti 

 

Kuaterner Amonyum bileşikleri esaslı dezenfektanlar;

Uzun süre etkili ve insan sağlığı için tehlikeli bileşiklerdir. Bu kimyasallar genel olarak kalıntı bırakmaktadır. 

QAC Test kiti ile dezenfektanların işlem sonrası kalıntılarını kolaylıkla ölçülebilir. 

Test kiti ile 0-500 ppm arası kalıntı miktarı ölçülebilir.

Online Satış; Dezenfektan Kalıntısı Test Kiti - QAC Dezenfektanlar

Virüsten korunmak için zehirle(n)meyin.