Information Center

In the blog section, we provide information about our new products and specialty chemicals for many industry sectors.
Here you will find articles and information from our research. You can also check the wide application range of our products.
Our experts are constantly working to develop new solutions for every industry.

Preparing Medical Devices for Reuse

Vilso offers products suitable for every stage of washing in manual or automatic machines, suitable for the professionalism required by the process of reusing medical instruments.

Ürünlerimiz; Etkinliği kanıtlanmış aktif hammaddeler kullanılarak geliştirilmiştir. Kimya alanındaki tecrübemiz ışığında; dezenfeksiyon & hijyen için kullandığımız aktif maddelerin etkinliğini azaltmadan tıbbi alet ve ekipmanla uyumlu olarak aktivite göstermeleri için gerekli retarder ve tamponlama ile agresif özellikleri kontrol altına alınmıştır.

Örneğin; Vilso Active kullanımı ile ortamda oluşan perasetik asitin yüksek reaksiyon hızı kontrol altına alınarak yüksek aktifliği uzun süre etkili olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Tüm Vilso ürünleri; tıbbi cihaz dezenfektanlarının, ülkemiz yasal yönetmeliklerine uygun olarak bildirimleri ve kayıtları yapılmıştır. Kapsamında oldukları yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaktadırlar.

Tüm Vilso ürünleri;

  • Tıbbi ekipmanlar ile yüksek uyumluluk gösterir, alet ve ekipmana zarar vermez, ve tıbbi ekipmanların uzun süreli ve güvenle kullanımına imkân tanır,
  • Tam aktivite ve tam ürün uyumu nedeni ile maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur,
  • Geniş etkinlik spektrumu ve kısa süreli temas ile mükemmel dezenfeksiyon ve temizlik etkisi sağlar,
  • Kolay hazırlama  ve dozajlama özellikleri nedeni ile hasta ve personeliniz için de güvenlik sağlar ve iş gücünden tasarruf elde etmenize yardımcı olur.